Please enable JS

INETMEDIA
Dostarczamy rozwiązania wspierające rozwój nowoczesnej sprzedaży i dystrybucji. Oferujemy indywidualnie dedykowane systemy wykorzystujące inteligentne maszyny vendingowe skonstruowane przez nasz zespół i bazujące na rozwijanym przez nas oprogramowaniu.

Naszą misją jest rozwijanie sprzedaży i zaopatrzenia przez zapewnienie odbiorcom / konsumentom wygody i pełnej dostępności produktów / komponentów, a dystrybutorom możliwości redukowania kosztów oraz łatwego zarządzania siecią dystrybucji.

INETMEDIA
We provide solutions supporting the development of modern sales and distribution. We offer customized systems using smart vending machines constructed by our team and based on our software

Our mission is to develop sales and supply by providing recipients / consumers with the convenience and full availability of products / components, and distributors with the possibility of reducing costs and easier management of the distribution network.

Zapoznaj się
z naszym rozwiązaniami

Zapraszamy na stronę jednego ze zrealizowanych projektów: soczewkomaty.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań?

Zapraszamy do kontaktu:
+48 731 031 327
info@inetmedia.pl

Inetmedia Sp. z o.o.
ul. Samozwaniec 39, 31-711 Kraków, Poland
NIP 945-203-44-56 I REGON 120056708 I KRS 0000471637
Biuro handlowe w Warszawie:
ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Poland
See an
example of our solutions:

We invite you to look at one of our completed projects: soczewkomaty.pl

More information about our solutions?

Feel free to contact us:
+48 731 031 327
info@inetmedia.pl

Inetmedia Sp. z o.o.
ul. Samozwaniec 39, 31-711 Kraków, Poland
NIP 945-203-44-56 I REGON 120056708 I KRS 0000471637
Sales office and showroom in Warsow:
ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Poland